Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Scroll en ontdek Rotterdamse Innovatiemarkt

Ontwerpers en uitvinders houden zich intensief bezig met de vraag hoe de wereld van morgen er uit zou kunnen zien en wat daarvoor nodig is. Een toekomst waarin het milieu minder belast, aangetast en uitgeput wordt. Een toekomst waarin we dichter bij huis en vaak weer meer persoonlijk betrokken zijn bij allerlei processen die nu door grote bedrijven voor ons worden verzorgd. De Rotterdamse Innovatiemarkt presenteert producten die potentieel de wereld kunnen veroveren, diensten die ons leven mogelijkerwijs beter en aangenamer kunnen maken. 

Innovaties

Een opvouwbare zeecontainer die even sterk is als een gewone container. Een windmolen waarin je kunt wonen. Een proces waarmee zout water met behulp van duurzame energie in drinkbaar zoet water kan worden omgezet, of een biologisch afbreekbare spray waarmee olie uit het water kan worden verwijderd - het zijn slechts enkele van de innovaties uit de regio Rotterdam die de komende tijd wel eens de wereld zouden kunnen gaan veroveren. De innovaties werden gezocht in de sectoren waarop de regio Rotterdam zich in het bijzonder concentreert, om zo een compleet en divers beeld van innovatie in de regio te geven. De Rotterdamse Innovatiemarkt zal zich op deze pagina ook digitaal manifesteren met achtergrondinformatie, beeld- en videomateriaal.

De Rotterdamse Innovatiemarkt laat zeven uiteenlopende innovaties zien die de afgelopen tijd in de regio Rotterdam zijn ontwikkeld. De innovaties komen uit de sectoren waarin Rotterdam excelleert, zoals Haven en Logistiek, Cleantech en Architectuur & Industrieel Ontwerp. Bovendien bevinden de innovaties zich in verschillende stadia van ontwikkeling. Sommigen zijn al als product verkrijgbaar, andere worden op dit moment aan uitgebreide tests onderworpen en voor weer anderen wordt nog gezocht naar financiering om de ontwikkeling ervan mogelijk te maken. Ze tonen de rijkdom van de Rotterdamse ‘innovatie-ecologie’ en hebben met elkaar gemeen dat het potentiele ‘gamechangers’ zijn. Als alles lukt; als de tests goed gaan en er voldoende gebruikers en investeerders worden aangetrokken, dan kunnen deze innovaties wel eens voor radicale veranderingen gaan zorgen. Maar het interessante van innovaties is dat de uitkomst nooit van tevoren vaststaat, er is geen garantie voor succes.

Deelnemers Rotterdamse Innovatiemarkt

Stadsgas

In Rotterdam wordt meer dan 80.000 kilo voedselresten per dag weggegooid. Dit gft-afval (groente, fruit en tuinafval) gaat nu naar een verbrandingsoven buiten de stad en dat kost de gemeente meer dan twee miljoen euro per jaar. Terwijl dit afval juist geld zou kunnen opbrengen, door het te gebruiken als basis voor energieopwekking. Energie waar we nu ook fors voor moeten betalen. Stadgas wil daarom het gft-afval lokaal verwerken en zowel omzetten in energie als in nieuwe grondstoffen voor bijvoorbeeld de lokale tuinbouw. Zo wordt een afvalstroom de bron van groene stroom.

 

Lees meer

Better Future Factory

Better Future Factory is een multidisciplinair ontwerpbureau dat zich richt op het maken van duurzame en milieubewuste ontwerpen. Better Future Factory ontwikkelt creatieve, realistische en duurzame oplossingen voor urgente vraagstukken. Uitgangspunt is steeds het principe van de circulaire economie, waarbij ketens gesloten worden door materialen te recyclen, waarde te vergroten en activiteiten te ontplooien die bijdragen aan een betere toekomst.

 

Lees meer

Dutch Windwheel Corporation

Met de Dutch Windwheel wordt een unieke landmark toegevoegd aan de Rotterdamse skyline. Het ontwerp bestaat uit een tweetal ten opzichte van elkaar verschoven ringen met een lichte, open constructie. Doordat haar fundament in het water staat, lijkt het alsof de Dutch Windwheel boven het water zweeft. De verschillende ringen geven niet alleen een spectaculaire aanblik, maar zorgen tevens voor een gedifferentieerd uitzicht. In de buitenste ring draaien veertig cabines (een zogenaamde reuzencoaster), de binnenste ring huisvest een hotel, kantoren en appartementen.

 

Lees meer

Elemental Water Makers

Als reactie op toenemende zoet-waterschaarste en beperkte beschikbaarheid van fossiele energie, levert Elemental Water Makers systemen die betaalbaar zoet water mogelijk maken door middel van ontzilting. Het ontziltingssysteem van Elemental Water Makers gebruikt alleen fluctuerende duurzame zonne- en windenergie en werkt continu zonder gebruik te maken van batterijen.

 

Lees meer

Holland Container Innovations

De revolutionaire 4FOLD container is de eerste en enige volledig ISO-gecertificeerde 40-voets HC inklapbare container in de wereld. Uitgevouwen voldoet de 4FOLD aan precies dezelfde eisen als een conventionele 40-voets HC container. Vier ingevouwen 4FOLD containers hebben precies het volume van 1 standaard container

 

Lees meer

Neste

Neste brengt met de fabricage van biopropaan binnenkort een nieuwe duurzame brandstof op de markt. Door de voordelen van gas boven vloeibare brandstoffen is de vraag naar propaan voor LPG-applicaties groot. Biopropaan is een duurzaam product dat de uitstoot van broeikasgassen bij LPG gebruik zal verminderen. Het nieuwe en milieuvriendelijke product zal binnen een paar jaar worden gelanceerd. Op dit moment fabriceert niemand een soortgelijke brandstof en wordt ’s werelds eerste productiesite voor biopropaan gebouwd op de Maasvlakte in de Rotterdamse haven.

 

Lees meer

OCRS

OCRS ontwikkelde een gepatenteerd olie-opruimingssysteem dat gebruik maakt van een niet-toxisch absorberend middel. Bij olievervuilingen wordt het absorberend middel op het wateroppervlak gesproeid, waar het zich 100 maal uitzet en onmiddellijk een spons vormt die de olie in zich opneemt, waarna de spons uit het water gehesen kan worden. Olie en spons worden daarna van elkaar gescheiden en opnieuw verwerkt tot grondstoffen. Beide producten kunnen vervolgens worden hergebruikt als brandstof voor de industrie.

 

Lees meer

04/06 – 23/08/2015