Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Werkt aan deze innovatie sinds: Juni 2014
Aantal werknemers: 1 + strategisch partner
Verwachting voor 2020: De grootste verwerker van stedelijk organisch afval met vestigingen verspreid over de regio Rotterdam - Den Haag

Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

In Rotterdam wordt meer dan 80.000 kilo voedselresten per dag weggegooid. Dit gft-afval (groente, fruit en tuinafval) gaat nu naar een verbrandingsoven buiten de stad en dat kost de gemeente meer dan twee miljoen euro per jaar. Terwijl dit afval juist geld zou kunnen opbrengen, door het te gebruiken als basis voor energieopwekking. Energie waar we nu ook fors voor moeten betalen. Stadgas wil daarom het gft-afval lokaal verwerken en zowel omzetten in energie als in nieuwe grondstoffen voor bijvoorbeeld de lokale tuinbouw. Zo wordt een afvalstroom de bron van groene stroom.

Van afval naar energie

Door onder de juiste condities bepaalde bacteriën toe te voegen aan het afval komt er tijdens gecontroleerde gistingsprocessen methaangas en warmte vrij. De warmte wordt gebruikt voor het verwarmen van water en het biogas wordt gebruikt voor het opwekken van elektriciteit. De droge organische mest die als restproduct overblijft, kan gebruikt worden als compost voor stadstuinen. Zo wordt lokaal en op duurzame wijze voorzien in de energiebehoefte van bewoners. Het  afval hoeft niet over grote afstanden vervoerd te worden, wat zorgt voor minder schade aan het milieu en ook de manier waarop de energie wordt opgewekt is vele malen duurzamer dan de conventionele methoden. Bijkomend voordeel is dat op de kosten van zowel afvalverwerking als energieopwekking wordt bespaard.

In de eerste fase streeft Stadsgas naar de opwekking van groene stroom met gebruik van alle restwarmte. Eind 2015 begin 2016 start er een pilot in Rotterdam West waar door middel van biogasproductie genoeg stroom voor 250 huishoudens zal worden opgewekt. Voor deze eerste fase is slechts één procent van het totale Rotterdamse gft-afval nodig om rendabel te zijn. Stadsgas zal dit afval in eerste instantie vooral bij de lokale horeca ophalen.

Schaalbaar

Eén van de grote voordelen van het systeem is dat het schaalbaar is; de hoeveelheid energie en mest hangt af van de grote van de installatie. Door op verschillende plekken in de stad centrales te plaatsen, komt een groot deel van het transport te vervallen. Bovendien levert Stadsgas werkgelegenheid op en kan het als katalysator dienen voor andere groene initiatieven. Stadsgas kan op den duur naast energie en warmte ook producten leveren aan de stedelijke maakindustrie zoals grondstoffen voor bioplastics. Uiteindelijk kan zelfs de aansluiting met de maak- en biobased industrie in de Rotterdamse haven worden gezocht. Door de productie van biobrandstoffen en bioplastics, gecombineerd met het terugwinnen van voedingsstoffen uit het restproduct van het afval, bouwt Stadgas een circulair economisch centrum in de stad.

Stadsgas streeft naar de meest schaalbare techniek die geschikt is voor stedelijke omgevingen. Ervaringen die opgedaan worden in Rotterdam kunnen worden overgenomen door andere stedelijke omgevingen wereldwijd. Het streven is een toekomst met duurzame goederen en schone energie. Stadsgas geeft hier een aanzet toe.

www.stadsgas.nl