Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Werkt aan deze innovatie sinds: 2014
Aantal werknemers: 2 partners
Verwachting voor 2020: Toonaangevend in opruiming van olievervuiling in havens, kust- en binnenwateren in Europa.

Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Iedereen herinnert zich nog levendig de olievervuiling van Deep Water Horizon in de Golf van Mexico in 2010. Gedurende 87 dagen spoelde ongeveer 800 miljoen liter olie de oceaan in. Slechts 25% van deze gigantische olievlek werd opgeruimd en dat korte ongeveer 30 miljard dollar. De rampzalige gevolgen voor milieu, economie en toerisme zullen nog vele decennia merkbaar zijn.

Naast dergelijke grote rampen vinden er jaarlijks vele duizenden kleinere olievervuilingen plaats in onze oceanen, havens en waterlopen. De schattingen lopen op tot  2,5 miljard liter per jaar. Ook in de Nederlandse wateren is olievervuiling een regelmatig terugkerend probleem. Het opruimen van olie is echter een dure aangelegenheid, het gebeurt niet efficiënt en er wordt bovendien slechts een fractie van de vervuiling uit het water gehaald. De huidige oplossingen laten olie veelal afzinken of gebruiken chemische middelen die zelf ook schadelijk zijn voor het milieu. Echt duurzaam zijn de huidige oplossingen dus niet.

Niet-toxisch absorberend middel

OCRS ontwikkelde een gepatenteerd olie-opruimingssysteem dat gebruik maakt van een niet-toxisch absorberend middel. Bij olievervuilingen wordt het absorberend middel op het wateroppervlak gesproeid, waar het zich 100 maal uitzet en onmiddellijk een spons vormt die de olie in zich opneemt, waarna de spons uit het water gehesen kan worden. Olie en spons worden daarna van elkaar gescheiden en opnieuw verwerkt tot grondstoffen. Beide producten kunnen vervolgens worden hergebruikt als brandstof voor de industrie.

Het OCRS systeem is efficiënter en kost minder dan bestaande opruimingssystemen. Dit komt bijvoorbeeld doordat de logistieke kosten voor het naar de olieramp brengen van het systeem lager zijn. Het systeem kan daarnaast preventief opgespoten worden als dam en zo verhinderen dat de olie naar oevers, scheepswanden of kademuren vloeit. Zo worden hoge opruimkosten voorkomen en milieuschade beperkt.

Testen en verbeteren systeem

et OCRS systeem is virtueel en in vereenvoudigde omstandigheden getest. In de komende maanden zal worden overgegaan tot een veelvoud van ‘veldtesten’ in diverse omstandigheden, zoals in stilstaand of stromend water, in zoet, zout of ziltig water, met of zonder golfslag. De testen zijn bedoelt om de verschillende situaties die het product kunnen beïnvloeden in kaart te brengen. Bovendien zijn er veel soorten olie met een verschillende mate van kleverigheid, vluchtigheidsfactor, dikte, en tal van andere factoren die van invloed kunnen zijn op de werking van het product. Naar aanleiding van deze tests zal gekeken worden waar het systeem nog verbeterd kan worden, wat betreft het opnemen van olie en het afstoten van water.

Als deze belangrijke drempel genomen is, verschuift de focus op de aanpassing van bestaand (transport)materiaal om het product op de juiste en meest efficiënte manier op het water aan te brengen en later de spons uit het water te halen.

OCRC

OCRS is een bedrijf dat gevestigd in Delft en dat een internationaal team van aandeelhouders heeft, met ruime ervaring in de maritieme on- en offshore industrie en in de industriële en financiële wereld. Uiteindelijk stelt OCRS zich tot doel om aan de basis te staan van de mogelijkheid om onze oceanen opnieuw ‘blauw’ te maken en onze havens en open water leefbaar.

www.ocrs.me