Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Werkt aan deze innovatie sinds: 2012
Aantal werknemers: 3
Verwachting voor 2020: Meer dan 50 systemen operationeel die toegang bieden tot betaalbaar zoet water voor resorts, gemeenten en gemeenschappen.

Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Als reactie op toenemende zoet-waterschaarste en beperkte beschikbaarheid van fossiele energie, levert Elemental Water Makers systemen die betaalbaar zoet water mogelijk maken door middel van ontzilting. Het ontziltingssysteem van Elemental Watermakers gebruikt alleen fluctuerende duurzame zonne- en windenergie en werkt continu zonder gebruik te maken van batterijen.

Warme eilanden en regio’s met gelimiteerde zoetwater reserves hebben te maken met zoetwaterschaarste. Om toegang te krijgen tot zoet water, gebruiken deze gebieden zeewater of brak grondwater, dat wordt ontzilt door middel van omgekeerde osmose. Wereldwijd wordt er elke dag 80 miljoen kubieke meter water ontzilt. Dit is gelijk aan 0,7% van de globale watervoorziening. Ontzilting is echter ook goed voor 0,5% van de globale elektrische consumptie, wat aangeeft hoeveel energie dit proces kost. Doordat dit proces zo elektriciteits-intensief is, resulteert dit in hoge kosten voor water in gebieden met hoge elektriciteitsprijzen. 

Schaarste

Schaarste van fossiele brandstof en stijgende energieprijzen zorgen ervoor dat de kosten voor water ook stijgen. Effecten van klimaatverandering, bevolkingsgroei, hogere levensstandaarden en verzilting van grondwater leiden tot extra vraag naar ontzilting. Door de ongelimiteerde beschikbaarheid van zout water, de toenemende mogelijkheden voor het opwekken van duurzame energie en een groeiend bewustzijn voor het milieu, is de volgende logische stap het koppelen van duurzame energie en ontzilting.

Toch is hiervoor nog een drempel. Omgekeerde osmose is gemaakt voor continue werking, terwijl duurzame energie constant fluctueert. Elemental Water Makers heeft een oplossing ontwikkeld die een constant omgekeerd osmose-proces mogelijk maakt met alleen het gebruik van fluctuerende duurzame energie. Door continue en energiebesparend te functioneren zonder het gebruik van batterijen en met weinig onderhoud, kan bovendien een lage waterprijs verzekerd worden. Het systeem gebruikt technologie die zich al bewezen heeft en is schaalbaar voor productie van 5 tot wel 1000 kubieke meter water per dag. Het biedt een eco-vriendelijke oplossing door het gebruik van fossiele brandstoffen te vermijden en kan onbemand functioneren. Hierdoor maakt Elemental Water Makers op maat gemaakte ontziltingssystemen voor zoetwater productie aangedreven door duurzame energie mogelijk.

Anders dan gemeentelijke watervoorzieningen, conventionele ontziltingssystemen, het transporteren van water of bestaande door duurzame energie aangedreven alternatieven, verschaft dit product water tegen lage kosten. Het is daarbij niet afhankelijk is van de beschikbaarheid van fossiele brandstoffen en stoot bovenal geen schadelijke afvalstoffen uit.

Elemental Water Makers

Elemental Water Makers is een spin-off van de TU Delft en is opgericht door Sid Vollebregt en Reinoud Feenstra, als het resultaat van een succesvol pilotproject in Indonesië. Het bedrijf opereert vanuit Delft en heeft verschillende prijzen gewonnen met hun op duurzame energie aangedreven ontziltings-technologie. Met de lopende uitvoering van een project op de Virgin Islands, waar zeewater in drinkwater zal worden omgezet met gebruik van alleen zonne-energie, is het bedrijf de internationale markt opgegaan. Elemental Water Makers heeft tot doel het oplossen van zoetwaterschaarste, enkel gebruik makend van zee, zon, aarde en wind..


http://www.elementalwatermakers.com