Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Werkt aan deze innovatie sinds: Eind 2013/Eind 2014
Aantal werknemers: 6
Verwachting voor 2020: Met ReFil wereldwijd marktleider zijn op het gebied van gerecyclede materialen voor 3d printers. Polymore zal een op zichzelf staand bedrijf zijn in Angola, waar het proces op wereldwijde schaal wordt toegepast.

 

Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Better Future Factory is een multidisciplinair ontwerpbureau dat zich richt op het maken van duurzame en milieubewuste ontwerpen. Better Future Factory ontwikkelt creatieve, realistische en duurzame oplossingen voor urgente vraagstukken. Uitgangspunt is steeds het principe van de circulaire economie, waarbij ketens gesloten worden door materialen te recyclen, waarde te vergroten en activiteiten te ontplooien die bijdragen aan een betere toekomst.

ReFil en PolyMore zijn twee projecten van Better Future Factory waarin plastic een tweede leven krijgt. ReFil bestaat uit een hoogwaardige ‘inkt’ (filament genoemd), gemaakt van plastic afval, waarmee 3D-printers objecten kunnen uitprinten. PolyMore is een speciaal voor ontwikkelingslanden ontwikkelde serie low-tech recycle instrumenten, waarmee plastic afval kan worden gebruikt om nieuwe producten te fabriceren voor de lokale markt.

ReFil

3D-printers worden zowel door de professionele markt gebruikt, bijvoorbeeld om prototypes te maken in de auto-industrie en machinebouw, of voor maquettes in de architectuur, als door particulieren en semiprofessionele gebruikers, die er gadgets, juwelen of mode mee maken.

Een groot deel van de beschikbare 3D printers gebruikt een filament (inkt) op basis van plastic. Op dit moment groeit de vraag naar 3D printers, waardoor ook de vraag naar filament groeit. Er is een breed aanbod aan filamenten beschikbaar, variërend in typen plastic, eigenschappen, prijs, maar ook in samenstelling; soms wordt er hout of steen doorheen gemengd. De beschikbare opties breiden zich snel uit, maar vrijwel alle soorten filamenten worden geproduceerd met nieuw plastic. Daarmee bestaat de basis dus telkens uit nieuwe ruwe olie.

ReFil biedt een alternatief: gerecycled filament. Door reeds geproduceerd plastic te recyclen om nieuw filament te maken waarmee nieuwe producten kunnen worden geprint wordt de productieketen gesloten.

PolyMore

Door eenvoudig te bedienen recycling gereedschappen te ontwikkelen, wordt het mogelijk om in ontwikkelingslanden op grote schaal plastic afval te hergebruiken. Door de drempel voor het opstarten van een recyclingbedrijf te verlagen, bijvoorbeeld door investeringskosten weg te nemen en door lokale ondernemers winstgevende oplossingen te verstrekken, wordt plastic recyclen voor iedereen en overal mogelijk.

PolyMore ontwikkelt een scala aan simpele, goedkope en begrijpbare instrumenten om plastic afval te recyclen in bruikbare producten. De gereedschappen worden samen met een ‘business in a box solution’ aangeboden om lokaal ondernemerschap te stimuleren.

 

www.betterfuturefactory.com